dane teleadresowe - Dane teleadresowe - Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Dane teleadresowe

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

Aleje Ujazdowskie 7
00-583 Warszawa

Sekretariat Dyrektora CLKP

tel.: 22 601 55 95

tel.: 22 601 51 10

tel. miejski: 22 621 79 16

faks: 22 601 55 56

e-mail: clkp@policja.gov.pl

Kancelaria CLKP

tel.: 22 601 57 97

faks: 22 601 55 57

faks: 22 601 55 58

e-mail: kancelariaclkp@policja.gov.pl

 

Zespół Finansowo-Księgowy
 
Główna księgowa:
Edyta Talarek
 
tel.: 22 601 51 42
e-mail: edyta.talarek@policja.gov.pl
 
Wydział Organizacji
 
Naczelnik:
mł. insp. Wojciech Chmielewski
Sekretariat:
tel.: 22 601 48 01
e-mail: clkpw1@policja.gov.pl
 
Wydział Rozwoju Naukowego
 
Naczelnik:
nadkom. dr n. med. Renata Zbieć-Piekarska
Sekretariat:
tel.: 22 601 25 58
e-mail: clkpw2@policja.gov.pl
 
Zakład Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych 
 
Kierownik:
kom. Anna Przewor
 
Sekretariat:
tel.: 22 601 55 99
faks: 22 601 56 97
e-mail: clkpz1@policja.gov.pl
 
Zakład Broni i Mechanoskopii
 
Kierownik:
kom. dr inż. Michał Borusiński
 
Sekretariat:
tel.: 22 601 55 94
faks: 22 601 32 17
e-mail: clkpz2@policja.gov.pl
 
Zakład Daktyloskopii
ul. Wiśniowa 58a
02-520 Warszawa
 
Kierownik:
podinsp. Edyta Kot
 
Sekretariat:
tel.: 22 601 72 43
faks: 22 601 59 42
tel. miejski / faks: 22 646 58 11
e-mail: clkpz3@policja.gov.pl

Zakład Chemii

Kierownik:
dr Anna Trynda
 
Sekretariat:
tel.: 22 601 50 78
faks: 22 601 54 38
e-mail: clkpz4@policja.gov.pl
 
Zakład Biologii
ul. Iwicka 14
00-735 Warszawa
 
Kierownik:
mł. insp. dr n. med. Magdalena Spólnicka
 
Sekretariat:
tel. 22 601 26 27
faks: 22 601 26 06
e-mail: clkpz5@policja.gov.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych CLKP


tel.: 22 601 57 23
e-mail: iod.clkp@policja.gov.pl

 

 

Metryczka

Data publikacji 02.07.2014
Data modyfikacji 06.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kołodziejczak
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Rusin
do góry