Przedmiot działalności - Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedmiot działalności

Zgodnie z § 3 Statutu Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, zadaniem Laboratorium jest tworzenie warunków do techniczno - kryminalistycznego zabezpieczania procesu zapobiegania i zwalczania przestępczości, rozwoju techniki kryminalistycznej oraz wykonywanie badań z zakresu kryminalistyki, w tym:

  • prowadzenie prac badawczych i rozwój technologii służących zapobieganiu oraz wykrywaniu przestępstw i ich sprawców, w tym wydawanie opinii na potrzeby postępowań prowadzonych przez jednostki organizacyjne Policji oraz na zlecenie sądów i prokuratur,
  • prowadzenie kryminalistycznych baz danych, zbiorów i kartotek,
  • zatwierdzanie specyfikacji technicznych i potwierdzanie pozbawienia broni palnej cech użytkowych,
  • opracowywanie oraz popularyzowanie nowych metod, środków technicznych i określanie standardów dotyczących techniki kryminalistycznej,
  • koordynowanie i prowadzenie procesu szkolenia specjalistycznego oraz nadawanie i weryfikacja uprawnień do wydawania opinii w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych,
  • koordynowanie i prowadzenie procesu szkolenia dla personelu certyfikowanego oraz nadawanie i weryfikacja w tym zakresie certyfikatów zawodowych,
  • wykonywanie zadań Komendanta Głównego Policji w zakresie nadzoru merytorycznego nad funkcjonowaniem lk kwp/KSP,
  • przeprowadzanie okresowych ocen jakości pracy w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych,
  • prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie zapewnienia wsparcia naukowo -technicznego w prowadzonych postępowaniach przez inne jednostki organizacyjne podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,
  • współpraca w zakresie prowadzonej działalności naukowej z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowo - badawczymi, ośrodkami akademickimi, organizacjami oraz przedsiębiorcami, a także zagranicznymi podmiotami policyjnymi.

Metryczka

Data publikacji 17.07.2014
Podmiot udostępniający informację:
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Robert Arciszewski
Osoba udostępniająca informację:
Robert Arciszewski
do góry