Przyjmowanie i załatwianie spraw - Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Dostęp do informacji publicznych

Informacje publiczne, które nie zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej CLKP, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm) są udostępnione na wniosek.

W celu uzyskania informacji z zakresu działania CLKP można skorzystać z wzoru wniosku załączonego poniżej.

Wniosek po wypełnieniu należy przesłać:

Aleje Ujazdowskie 7
00-583 Warszawa

faks: 22 601 55 56
e-mail: clkp@policja.gov.pl

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 17.07.2014
Data modyfikacji 07.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Robert Arciszewski
Osoba udostępniająca informację:
Robert Arciszewski
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Rusin
do góry